Kies uw land, regio, stad

Calamiteitenfonds

Het ontstaan van het CALAMITEITENFONDS
Het Calamiteitenfonds is uniek in de wereld en ontstond in het jaar 2000. De directe aanleiding waren toen de zeer ernstige bosbranden op het Indonesische eiland Sumatra. De daar verblijvende toeristen waren toen het kind van de rekening, zij moesten namelijk op eigen gelegenheid, zonder hulp en voor eigen rekening maar zien weg te komen, terug naar huis. Enkele grote touroperators echter regelden toen, uit solidariteit, gezamenlijk, dat hun klanten terug gehaald werden. Dit was het begin van de oprichting van het huidige Calamiteitenfonds. Achterblijver was toen nog de inmiddels opgeheven firma Vrij Uit. Hun mening was, dat zich in Europa immers geen natuurrampen voordeden!?! Totdat er op zeker moment in Frankrijk een orkaan o.m. zo goed als een hele camping wegvaagde; juist daar, waar de meeste reizigers klanten waren van deze organisatie …

Voor een habbekrats
In principe doen alle reisorganisaties mee. Ten opzichte van het gedekte risico zijn de klanten nu voor slechts een uiterst kleine bijdrage van € 2,50 per boeking verzekerd. Het fonds heeft inmiddels al voor meer dan 14 miljoen schade aan calamiteiten geleden.
De 1e calamiteit die onder het fonds viel, was de grote bosbrand op het Griekse eiland Samos; de 2e was de alom bekende tragedie 9/11 en dan de orkanen van de Caraïbische lente.

Wat is de werking van het Calamiteiten Fonds?
Op de eerste plaats is het Fonds een unieke garantieregeling voor Nederlanders, op de bestemming. De bijdrage wordt uitsluitend aangewend voor de reiziger, NIET voor de reisorganisatie.
Belangrijk uitgangspunt.
Een calamiteit is een ‘door molest of een natuurramp veroorzaakte gebeurtenis’.

De regeling geldt alleen:
1. voor reizen geboekt bij een Nederlandse, aangesloten reisorganisatie.
2. voor reeds aangevangen reizen, dus als de reiziger op reis op de betreffende getroffen bestemming is.
3. voor nog niet aangevangen reizen die vlak voor vertrek gepland zijn naar een getroffen gebied.
Privé geboekte reizen vallen buiten de vergoedingssfeer.

Annulering van een nog niet aangevangen reis naar een getroffen gebied zal alleen kunnen in overleg met de betreffende reisorganisatie waar de reis is geboekt. De organisatie zal dan bezien in hoeverre een vergoeding, terugbetaling of overboeking, uit coulance, mogelijk is. Samengevat is de regeling een ‘Garantie bij calamiteit op reis’.

Wanneer en hoe geldt de regeling?
Het vaststellen van een voor uitkering vatbare situatie, zoals natuurrampen en ernstige onlusten, wordt altijd vastgesteld door de Calamiteitencommissie van het Fonds en worden afgewikkeld via de reisorganisatie waar de reis is geboekt. Een claim dient binnen een maand na terugkomst ingediend te zijn.
De dekking van het Calamiteitenfonds geldt niet alleen indien zich tijdens de reis een calamiteit voordoet. Wanneer zich (vlak) voor vertrek een dergelijke situatie voordoet en de reis daardoor niet kan doorgaan, of aangepast dient te worden, dan geldt de garantieregeling ook.

Het Fonds betaalt de extra kosten die ontstaan als een reis aangepast dient te worden, of betaalt bij afbreking van een reis een vergoeding voor niet genoten vakantiedagen. Bij niet aangevangen reizen, die onder ANVR-voorwaarden vallen, gelden vanaf 30 dagen voor vertrek mogelijkheden om een voor uitkeringsvatbare reis kosteloos te annuleren. De reisorganisatie kan eventueel ook voor een passend alternatief zorgen.

Missie
De missie van het Calamiteitenfonds is het ontzorgen van de reiziger door extra kosten te betalen die ontstaan bij een mogelijke calamiteit op reis. De aangesloten reisorganisatie kan er gerust op zijn dat haar reiziger, zonder financiële consequenties weer naar huis kan terugkeren.

Het Fonds Anno Nu
• er zijn meer dan 535 aangesloten reisorganisaties
• er hebben zich inmiddels meer dan 240 verzekerde calamiteiten voorgedaan
• de uitgekeerde kosten bedragen ondertussen ruim € 14.000.000,00
• de huidige, solide reserve van het Fonds bedraagt € 48.000.000,00
• de eigen bijdrage per boeking bedraagt slechts € 2,50 (incl. BTW)

Volop informatie
Op de website van het Calamiteitenfonds is te vinden welke reisorganisaties aangesloten zijn. Zie op hun website ook de
veel gestelde vragen. Goede informatie staat op de de website van de ANVR. En bekijk voor eventuele negatieve reisadviezen altijd de publiekswebsite van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Nederland Wereldwijd.nl).